pragnienie

Kwiecień 18, 2009

[…Trudno o coś prostszego i bardziej ludzkiego niż pragnienie. Czemuż więc nie ośmielamy się przyznać się do własnych pragnień? Dlaczego tak trudno wyrazić je słowem? Tak trudno, że aż musimy je taić , budujemy dla nich gdzieś w sobie kryptę, w której spoczywają zabalsamowane, wyczekując…]1

FOT. MICHAL MUCHA

1 Giorgio Agamben, Profanacje, PIW, Warszawa 2006

Reklamy

kontynuacja

Kwiecień 10, 2009

[…Stwierdzam, nikogo nie potępiając, a przede wszystkim pozostając w zgodzie z samym sobą, że nie ma takiej ceny, której nie warto byłoby zapłacić za prawo do samotności, do przywoływania wszystkich swoich wspomnień, do wyrażania wszystkich swoich uczuć, do mówienia całej prawdy…]1

FOT. MICHAL MUCHA

1Mihail Sebastian, Dziennik 1935-1944, Pogranicze, Sejny 2006

odNowa

Kwiecień 9, 2009

[…Żabi Król, niepoprawny snob, spogląda tęsknie ku księżniczce i nie traci nadziei, że księżniczka go wybawi…]1
FOT. MICHAL MUCHA

Theodor W. Adorno, Minima Moralia, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009