WESPÓŁ

Czerwiec 28, 2009

SUCHYPIONBo – dokąd się śpiewa – jeszcze się żyje i trwa

Dokud se zpívá-

JAROMIR NOHAVICA

Reklamy

WSTYD

Czerwiec 22, 2009

Widziałem kobietę grzebiącą w kubłach. Wynosząc śmieci pomyślałem, czy wstydzę się tego co sam wyrzucam? W sklepie był pan, który wąchał sobie pachy. Wróciłem do domu.

Po południu wziąłem „Sklepy cynamonowe” do ręki.

FOT. MICHAL MUCHA

antałówka

Czerwiec 15, 2009

Niewiele jest miejsc za którymi tęsknię. Jeszcze mniej jest miejsc gdzie chce usiąść i podziwiać obrazy, które jak ten, statuują żelazny kapitał ducha, dany nam bardzo wcześnie w formie przeczuć i na wpół świadomych doznań1.

Cytat po to, by mądrzej było, zdjęcie  by tęsknotę usprawiedliwić.

FOT. MICHAL MUCHA

1Bruno Schulz, KSIĘGA LISTÓW, słowo/obraz terytoria Gdańsk 2002r.

ć

L4

Czerwiec 14, 2009

Jeszcze nie mam sił na przekonanie samego siebie. Ale może to i dobrze. Przekonywanie jest niepłodne1.

FOT. MICHAL MUCHA

1Walter Benjamin, ULICA JEDNOKIERUNKOWA, Sic! Warszawa 1997r.

ME

Czerwiec 12, 2009

[…Po pierwsze, co się tyczy mego usposobienia, jestem melancholikiem i jestem nim do tego stopnia, że od trzech lub czterech lat widziano mnie śmiejącego się ledwo trzy lub cztery razy. Miałbym jednak, zdaje mi się, melancholię dość znośną i dość łagodną, gdybym miał tylko tę, która płynie z mego temperamentu; lecz przychodzi mi jej tyle skądinąd i wypełnia mi do tego stopnia wyobraźnie, i tak silnie zaprząta mi umysł, że w przeważnej części albo dumam, nie mówiąc słowa, albo obojętne mi jest prawie, co mówię…]1

FOT. MICHAL MUCHA

1La Rochefoucauld, ROZWAŻANIA I UWAGI MORALNE, Dom Wydawniczy MEDIEWAL 1992R.

PSIK

Czerwiec 9, 2009

[…Daremny trud –dodał—utraciliśmy mądrość dawnych ludzi, minęła epoka olbrzymów!…]1

FOT. MICHAL MUCHA

1Umberto Eco, Imię Róży, PIW Warszawa 1999 r.

back

Czerwiec 7, 2009

<„Wiesz”, powiedział, „często mnie to wszystko przerasta”.1>

FOT. MICHAL MUCHA

1Thomas Bernhard, Zaburzenie, Czytelnik, Warszawa 2009