tęcza

Listopad 16, 2009

nic się nie zmieniło. wtedy i dziś jestem zauroczony tęczą.FOT. MICHAL MUCHA

Reklamy

michałowi

Listopad 7, 2009

[…Fotografie to chyba najbardziej tajemnicze przedmioty, które tworzą i zespalają nowoczesne środowisko…]1FOT. MICHAL MUCHA

1Susan Sontag, O fotografii, Karakter. Kraków 2009

a-społeczny

Listopad 5, 2009

<!– @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P.sdfootnote { margin-left: 0.5cm; text-indent: -0.5cm; margin-bottom: 0cm; font-size: 10pt } P { margin-bottom: 0.21cm } A.sdfootnoteanc { font-size: 57% } –>

[…we wszystkich rzeczach naturalnych i ludzkich początek jest najznakomitszy…]1
FOT. MICHAL MUCHA

1George Steiner, Gramatyki tworzenia, Zysk i S-ka, Poznań 2004

 

George Steiner, Gramatyki tworzenia, Zysk i S-ka, Poznań 2004