W tym czasie Obama grał w golfa, T. śmiał się przy obiedzie1. Ja nie na niby z M. spacerowałem.

1Przy pracy.

Reklamy

[…Rise up fallen fighters;
Rise and take your stance again.
‚Tis he who fight and run away
Live to fight another day…]1

1Bob Marley, The Heathen