NIC

Październik 11, 2010

129. Natura nasza jest w ruchu; zupełny odpoczynek to śmierć.1

1Blaise Pascal, Myśli. PAX, Warszawa 1953.

ZAKŁADKA

Październik 10, 2010

czy to miasto nie jest fajowe?. czy tamto jest fajowsze?

nic nie widział, nic nie słyszał. a podobno zalał sąsiadów.