wygrać.

Czerwiec 30, 2013

za szybko. za granie.

Reklamy

deficyt.

Czerwiec 23, 2013

jutro poniedziałek.

cebr.

Czerwiec 20, 2013

lać wtedy wy-padało.

rzeka.

Czerwiec 19, 2013

Przyszła wielka woda,

zabrała mi matkę

i trzy moje siostry.

Zostałem sam...1

rusz.

Czerwiec 17, 2013

Żaden obraz nigdy nie będzie pełny. Ale myślę, że te fragmenty powinny się w nim znaleźć.

Reszta jest i pozostanie milczeniem.1

LALIKI

LALIKI

1HENNING MANKELL, Cios/Szczelina. W.A.B. W-wa 2011

łatwo.

Czerwiec 11, 2013

i robert powiedział, że nikt nie powiedział, że będzie…

piłat.

Czerwiec 7, 2013

pod ponckim umenczon.

czwartego

Czerwiec 4, 2013

lipca narodzony.

słowo.

Czerwiec 3, 2013

się liczy.

SULEJÓW

SULEJÓW